Historiskt har vårt land haft en framskjutande position när det gäller utveckling av läkemedel och idag pågår över 500 officiellt registrerade läkemedelsstudier på 1000-tals människor i Sverige. Information om samtliga dessa drygt 500 studier finner du här och tanken är att kort och enkelt redovisa HUR/NÄR/VARFÖR dessa studier görs. Vi kan även förse dig med information över var i Sverige en specifik studie genomförs, hur många patienter som testas etc.
Läkemedelsindustrin har påtagit sig att öppet redovisa vilka läkemedelsprövningar som pågår eller nyligen avslutats. Målet med denna hemsida är att du som vårdgivare lätt skall kunna söka information gällande just detta - på en enda portal!

Välkommen till svenskmedicin.se

-knapp

Till varje studie som pågår i Sverige kan motsvarande läkemedelsföretag lägga in redan dokumenterad och godkänd information för läkemedlet ifråga. Information om nya indikationer eller nya substanser som ej har svenskt marknadsföringstillstånd är ej tillåtet.

Exempel på godkänd information kan vara:

 • Dokumenterad information om produkten/terapiområdet där svenskt marknadsföringstillstånd finns såsom:
  • Effekt
  • Säkerhet
  • Farmakodynamik/kinetik
  • Hälsoekonomi
 • Epidemiologiska data inom det terapiområde där indikationen för produkten idag finns
 • Eventuella svenska nationella riktlinjer för terapiområdet
 • Länk till företagets hemsida

Källor: Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, U.S national institutes of health. US National Library of Medicine, Clinical Trials, Food and Drug Administration.

 

 
Riksstämman 2009©svenskmedicin.se 2009  
Du får fritt skriva ut och kopiera vad du vill på hemsidan under förutsättning att materialet sprids gratis och att källan anges.